M&M STAVIS s.r.o.

ZTI, ÚK,

 

   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemné a výkopové práce, obec Hronovce, Čata, Pohronský Ruskov  2018

Kaufland Poprad - spodný kanál

VUJE TRNAVA— Rekonštrukcia sociálok blok A, blok B