M&M STAVIS s.r.o.

ZTI, ÚK,

 

   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemné a výkopové práce, obec Hronovce, Čata, Pohronský Ruskov  2018

Poprad Nový Kaufland - spodný kanál, 2017

Obec Dubník, Dvor Mikuláš - Vodovod 2019

Obec Turček - Vodovod, Kanalizácia prípojky 2019