M&M STAVIS s.r.o.

ZTI, ÚK,

 

   

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUSLO - Laboratórium 2018

Nové Zámky - Bytový dom BLOK B, sekcia A, B, C 2019

Kolárovo - Spojená cirkevná škola 2020

MŠ Chorvátsky Grob 2020

Nitra, Zbehy - Dentálne centrum 2020